Wkładki patentowe do drzwi 

Wkładkę patentową określa się też często jako wkładka do drzwi lub wkładka do zamka. Wkładki te można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Na wkładki - profilowe i cylindryczne.

Wkładki profilowe.

Wkładki profilowe przeznaczone są do większości dostępnych na rynku zamków wpuszczanych. Wkładki profilowe dzielimy na: podwójne wkładki patentowe, półwkładki, wkładki z gałką. Wkładki podwójne i z gałką mogą być symetryczne i asymetryczne. Wkładka symetryczna to taka, której wymiary licząc od osi otworu na śrubę mocującą w dwóch kierunkach (prawo/lewo) posiadają taką samą wartość np. 30/30mm, 45/45mm, 50/50mm. Wkładka asymetryczna, licząc analogicznie, posiada dwie różne wartości  np. 30/45mm, 45/50mm, 55/65mm. W większość producentów wkładek stosuje 5mm lub 10mm skokowy wzrost długości wkładki od długości podstawowej.

Wkładka do drzwi - jak zmierzyć?.

Ponieważ drzwi wraz szyldem posiadają różną grubość ważne jest, aby w momencie zakupu określić długość wkładki, zgodnie z poniższą instrukcją.

     

A długość wkładki w mm

B długość wkładki w mm

W przypadku asymetrycznej wkładki z gałką należy koniecznie podać, po której stronie powinna być gałką. I zawsze uwzględnić grubość szyldu! Dokonując pomiaru należy pamiętać, że ze względu bezpieczeństwa wkładka do drzwi nie powinna wystawać więcej niż 3 mm poza szyld, ani też ze względu na funkcjonalność być zbyt głęboko osadzona. Szczególnie jesli jest to wkładka do drzwi zewnętrznych!

Wkładki cylindryczne.

Najbardziej rozpowszechnioną wkładką cylindryczną jest cylinder zamka dodatkowego. Cylinder ten stosowany jest w zamkach nawierzchniowych dodatkowych, potocznie określanych mianem Łuczników. Innym typem wkładki cylindrycznej jest cylinder owalny (cylinder skandynawski), który jest produktem dedykowanym do zamków o profilu skandynawskim. W Polsce jednak znaczącą wiekszość stanowią wkładki do zamków o profilu euro.

Jak wkładkę wybrać? Wkładka do zamka - aspekty bezpieczeństwa.

Wkładka patentowa oraz klucz stanowi pierwsze ogniwo bezpieczeństwa. Dlatego też ważne jest, aby jej wybór nie był przypadkowy. Jeśli chcemy zabezpieczyć strefy (drzwi) zewnętrzne domu, firmy, biura powinniśmy zdecydowanie wybrać z pośród wkładek atestowanych, w najwyższej - 6 - klasie bezpieczeństwa. Zwracając przy tym uwagę na dodatkowe, unikatowe zabezpieczania wkładki oraz klucza. W przypadku wkładek może to być np. wzmocnienie wkładki przed złamaniem (wkładka AP3), a w przypadku kluczy opatentowany wzór klucza. Daje nam to gwarancję, że surowiec klucza nie jest ogólnodostępny, a w związku z tym, wykonanie nielegalnej kopii jest praktycznie nie możliwe. Dodatkowo klucz może posiadać elementy uniemożliwiające nielegalne kopiowanie takie jak np. ruchomy element (klucz AP3). Wkładka oraz klucz powinny posiadać kartę upoważniającą. Karta upoważniająca jest kartą przekazywaną w chwilą zakupu wkładki indywidualnej, systemu jednego klucza, bądź master key. Stanowi ona podstawę do realizacji zamówienia na dodatkowe klucze i wkładki. Klucze, wkładki może dorobić jedynie osoba posiadająca kartę! Dlatego też, istotne jest, aby karta została zdeponowana w bezpiecznym miejscu, przekazana kompetentnej osobie upoważnionej do zamawiania kluczy i wkładek. Okazanie karty ma na celu wyeliminowanie możliwości zamówienia nieautoryzowanej kopi klucza, wkładki przez osoby niepowołane. Jeśli chcemy zabezpieczyć drzwi (strefy), których bezpieczeństwo nie jest dla nas tak istotne, możemy wybrać spośród wkładek niższej klasy np. -5-.

Komplety wkładek do zamków. Wkładki do drzwi zewnętrznych. Nie tylko wygoda.

Praktyką jest instalowanie w drzwiach wejściowych zamka wpuszczanego podklamkowego z podwójną wkładka patentową oraz zamka dodatkowego z wkładką z gałką. Rozwiązanie to jest wygodne, ponieważ możemy zlecić skonfigurowanie tych dwóch wkładek w system jednego klucza i od strony zewnętrznej otwierać oba zamki tym samym kluczem. A także bezpieczne, bo od strony wewnętrznej możemy zamykać drzwi bez użycia klucza, jedynie na wkładkę z gałką, co w przypadku zagrożenia np. pożaru pozwoli nam zaoszczędzić czas poszukując klucz w celu ewakuacji.

Systemy jednego klucza i systemy master key.

Wiekszość producentów wkładek patetowych umożliwia konfigurowanie poszczególnych profil wkładek w systemy określane mianem systemów jednego klucza oraz systemów master key.